ماموریت

Translations:

en-US

Translations:

en-US

ماموریت


اضافه وزن و چاقی ریشه بسیاری از بیماری هاست. از یک سو، تغییر الگوی زندگی به سمت ماشینی شدن و کم شدن فعالیت های بدنی، افزایش گرایش به بازی های کامپیوتری در کودکان و نوجوانان، تماشای تلویزیون در اوقات فراغت به جای پرداختن به تفریحاتی که با فعالیت بدنی همراه هستند و از سوی دیگر استفاده از غذاهای آماده و میان وعده های پرکالری به جای غذاهای سالم خانگی، موجب گردیده که درصد بالایی از افراد جامعه در سنین مختلف دچار چاقی و اضافه وزن باشند.اين امر بار سنگيني بر دوش خانواده ها و همچنين سازمان هاي مرتبط با سلامتي گذاشته است. لذا مأموريت اصلي تربیت بدنی و علوم ورزشی آموزش و تربیت دانشجویانی است که توانایی این را داشته باشند که در حيطه تغذيه، كنترل وزن و سبك زندگي مردم ايران، راهكارهاي عملي براي بهينه سازي سبك زندگي مردم از طريق پرداختن به فعاليت های ورزشی ارائه دهند.