Goals

Translations:

en-US

Translations:

en-US
 • اهداف کلان


  • تعيين شيوه مناسب سبك زندگي و ايجاد زمينه هاي علمي و فرهنگي لازم براي برقراري اين مهم
  • بالا بردن توان پژوهشي دانشجویان تربيت بدني در اين حيطه
  • راه اندازی پروژه هائی در دانشگاه که به تحقیقات گروهی (Team working)  منجر شود
  • راه اندازی پروژه های کاربردی که منجر به حل مشکلات منطقه ای شود
  • تصویب مرکز تحقیقات بیوشیمی ورزش و تغذیه ورزش در وزارت علوم و بهداشت

  -ادامه پروژه تحقیقاتی بزرگ آینده نگر جهت تعیین نوع رژیم غذایی هر منطقه و تعیین میزان سلامت این رژیم غذایی وافزایش آگاهی مردم برای انتخاب رژیم غذائی صحیح و انجام فعاليت های ورزشی

  • اخذ مجوز وراه اندازی رشته فوق لیسانس و دکتری تغذیه ورزشی با گرایش بالینی و کنترل وزن جهت تربیت کارشناس ارشد و دکتری علوم ورزشی مورد نیاز دانشگاه
  • آموزش کارشناسان تغذیه در زمينه اجرای فعاليت های ورزشی و بازتوانی در بیمارستانها در زمان بستری بیمار و آموزش اجرای این نوع فعالیت های بدنی بعد از ترخیص و اجرای آن در منزل
  • آموزش همگانی از طریق مرکز بهداشت، همچنین حضوربرنامه ریزی شده اساتید گروه در برنامه های آموزشی رسانه های جمعی مثل روزنامه ها, رادیو و تلوزیون
  • ترغیب رسانه جمعی به سفارش ساختن برنامه هایی تلوزیونی و رادیویی به صورت پیام های کوتاه، طنز، و یا سریال برای آموزش تغذیه سالم و اهمیت فعالیت بدنی و تغییر در سبک زندگی
  • جذب بودجه خارج از دانشگاه جهت پروژه های تحقیقاتی گروه.
  • برگزاری حداقل یک همایش بین المللی تغذیه ورزشی و کنترل وزن