کارگاه آشنایی با نحوه درمان مشکلات جنسی ویژه دانشجویان مامایی

کارگاه آشنایی با نحوه درمان مشکلات جنسی ویژه دانشجویان مامایی

این کارگاه در دی ماه 96 برگزار می گردد و در حال ثبت نام از متقاضیان است.