ارائه خدمات مشاوره سلامت به دانشجویان محترم

واحد مشاوره سلامت آماده ارائه خدمات مشاوره اي توسط اساتيد مجرب هيات علمي دانشگاه، به همكاران و دانشجويان محترم مي باشد

محورهاي مشاوره

    مشاوره زنان در مسائل مرتبط با سلامت جنسي، بارداري، زايمان و مراقبت هاي مربوط به مادرو كودك
    مشاوره روانشناختي در مسائل مرتبط با بهداشت روان و مشكلات ارتباطي
    مشاوره تغذيه و رژيم درماني
    مشاوره مراقبتي مرتبط با بيماري ها و داروها
    مشاوره در مسائل مرتبط با تنظيم خانواده

 

 

مكان: واحد مشاوره سلامت مركز تحقيقات توسعه علوم پرستاري و مامايي-  طبقه سوم دانشكده پرستاري و مامايي

زمان نوبت دهي: يكشنبه ها10-8

هزينه 20 دقيقه مشاوره: 100000 ريال( مشاوره روانشناختي رايگان است)