برگزاری اولین همایش منطقه ای توسعه علوم پرستاری و مامایی با محوریت خدمات مراقبتی جامعه نگر

  

اولین همایش منطقه ای توسعه علوم پرستاری و مامایی با محوریت خدمات مراقبتی جامعه نگر در 20 آذر ماه سال جاری توسط مرکز تحقیقات در سالن شهید میردامادی دانشگاه برگزار گردید.

این همایش یک روزه در ساعت 30/8 با سخنان معاونت محترم پژوهش و  فن آوری دانشگاه جناب اقای دکتر رضا ابراهیمی آغاز به کار نمود.

 به گزارش سرکار خانم مریم مقیمیان دبیر علمی همایش، «تبیین راهکارهای ارتقای سلامت مادر و کودک در جامعه، ارتقای سلامت روان در جامعه، ارتقاء سلامت معنوی در بیماران، ورود کارکنان نظام سلامت در اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، روش های پیشگیری از آسیب های اجتماعی در گروه های آسیب پذیر مانند کودکان، معلولان و سالمندان، بررسی راهکار های مداخلاتی در حوزه سلامت در آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، بزهکاری وتکدی گری،تبیین راهکارهای گسترش خدمات مراقبتی در جامعه با جلب مشارکت مردم در قالب همیاران سلامت و همکاری مسئولین حوزه سلامت، ارائه راهکارهای ارتقای آگاهی عمومی در حوزه مراقبت سلامتی، تبیین راهکارهای ارائه بهینه خدمات مراقبت در منزل و راهکارهای توانمندسازی خانواده در حوزه مراقبت سلامتی از جمله اهداف برگزاری این همایش بوده است و پژوهشگران در محورهای جامعه نگری در نظام سلامت، آموزش جامعه نگر در نظام سلامت، پژوهش جامعه نگر در نظام سلامت، ارزیابی سلامت مبتنی بر جامعه، پرستار و مراقبت های جامعه نگر، مامایی جامعه نگر، نقش پرستار بهداشت جامعه در پیشگیری و مداخله در آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد و بزهکاری، نقش پرستار در در پیشگیری و مداخله در گروه های آسیب پذیر مانند کودکان، سالمندان و معلولان و نقش روانپرستار در ارتقای سلامت روان جامعه نگر آثار پژوهشی خود را ه دبیرخانه همایش ارسال کردند و  از 100 مقاله رسیده به دبیر خانه، 40 مقاله به صورت پوسترو 5 مقاله به صورت سخنرانی برگزیده و ارائه شد .»

رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان نجف آباد سخنران ویژه این مراسم بود که به تبیین بحران اعتیاد در جامعه و چالش های پیش رو  پرداخت.

در ادامه مراسم، پانل تخصصی ماموریت توسعه علوم پرستاری در طرح تحول نظام سلامت توسط اعضای شیکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری کشور تشریح شد. ابتدا جناب آقای دکتر علیرضا ایرج پور سرپرست کارگروه ، اهم فعالیت های انجام شده و اهداف آنی این شبکه را بیان کردند و سپس اعضای پانل، به تشریح موضوعات مطروحه پرداختند. اهم موضوعات مطرح شده عبارت بودند از تدوین نقشه راه تخصصی شدن رشته پرستاری، اصلاح قانون کارورزی دانشجویان پرستاری،  اجرایی نمودن فرآیند پرستاری در کشور،  تهیه و تدوین درسنامه های بومی رشته پرستاری،  تهیه و تدوین لاگ بوک و راهنمای آموزش بالینی، فرآیند مقیم نمودن دانشجویان سال آخر در بیمارستان ها، اجرای آزمون عملی پایان دوره  کارشناسی پرستاری،  توانمندسازی اساتید و کادر خدمات پرستاری، سازماندهی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای پرستاری،  نقد، تحلیل و بازنگری کوریکولوم های آموزشی رشته ها دانشگاهی حرفه پرستاری ،  تحلیل دوره های آموزشی رشته های غیر دانشگاهی مرتبط با حرفه پرستاری ( بهیاری، .....)، پیشنهاد واضح و عملیاتی در راستای توسعه دانش پرستاری و توسعه مدیریت و رهبری اثربخش و کارآمد.

     پانلهای تخصصی مامایی با عناوین زایمان فیزیولوژیک، زایمان در منزل و مامای همراه نیزارائه گردید. این پانلها به ریاست سرکار خانم دکتر محبوبه والیانی رییس اعضای انجمن علمی مامایی استان اصفهان و با حضور تنی چند از اساتید، ماماها و نیز پیشکسوتان مامایی استان برگزار شد و اعضای پانل ها به بیان مباحث مربوطه و تجارب خود پیرامون موضوع پرداختند که با استقبال بی نظیر دانشجویان مامایی مواجه شد. در این راستا راهکارهای جذب مادران برای زایمان طبیعی، مشکلات حین بارداری، آماده سازی مادران برای زامان طبیعی، روشهای کاهش درد زایمان، فضای مناسب زایمان در فرایند زایمان در منزل و نقش و تاثیر مامای همراه با همراهی مادر در لیبر و زایمان مورد بحث قرار گرفت.

     همچنین سازمان نظام پرستاری استان اصفهان پانل تخصصی مراقبت در منزل را برگزار کرده و دکتر احمد رضا یزدانیک به عنوان رییس پانل،  اهمیت و ضرورت خدمات مراقبت  در منزل را تشریح کرده  وسایر اعضا اقدامات انجام شده در حوزه معاونت پرستاری در خصوص ساماندهی مراقبت در منزل، اقدامات انجام شده در حوزه معاونت پرستاری در خصوص ساماندهی مراقبت در منزل، اقدامات انجام شده در حوزه معاونت پرستاری در خصوص ساماندهی مراقبت در منزل، پایش خدمات پرستاری در منزل و استاندارد و پایش خدمات پرستاری در منزل را برای حاضرین توضیح دادند.

حامیان ویژه این همایش دانشکده پرستاری و مامایی، انجمن های علمی دانشجویان پرستاری و مامایی، سیویلیکا و  شرکت مشاوران خرم بودند.

     حامیان معنوی همایش شبکه بهداشت شهرستان نجف آباد، سازمان بهزیستی شهرستان نجف آباد، ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان نجف آباد، مرکز پیشگیری و ارتقا سلامت امین اصفهان، خیریه کانون حمد ایرانیان و خیریه مکسا ، اقدام به برگزاری نمایشگاه در حاشیه سالن همایش نمودند که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.

     این همایش در ساعت 17 با هدای یادبود و لوح تقدیر به حامیان علمی و تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان به پایان رسید.